Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 148
W sumie: 399801

News

Wyprawka szkolna - już można składać wnioski

08.08.2017

 

    „WYPRAWKA SZKOLNA„ – dofinansowanie kosztów zakupu podręczników  w roku szkolnym 2017/2018

   

    W roku szkolnym 2017/2018 programem objęci będą:

    Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 -  posiadający orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 - uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

    

     Wysokość dofinansowania zakupu podręczników:

1) dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczających do kl. II i III w dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, kl. I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

do kwoty 225 zł

1) dla uczniów:

- słabowidzących

- niesłyszących

- słabosłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do kl. II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub kl. I branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów:

- słabowidzących

- niesłyszących

- słabosłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum;

do kwoty 445 zł

1) dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w uczęszczających do kl. II i  III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej

do kwoty 175 zł

 

     Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 8 września 2017 r.

     Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  2.  zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018.

     Dyrektor szkoły, lub Burmistrz dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka)  lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

 

           

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 3 sierpnia 2017 r. w prawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 „Wyprawka szkolna”.
  2. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2017 r. Poz.1457).

 

 

 

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.