Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 23588
W sumie: 337944

News

Ogłoszenie

26.04.2017

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA DROHICZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późń. zm.), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 nr 0, poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XVII/97/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 15.05.2017r. do 08.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, ul. J.I.Kraszewskiego 5,  pokój nr 9, w godz.: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  01.06.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie o godz. 11.00. 

Zgodnie  z  art. 18 ust. 1  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Drohiczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.06.2017 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mailowy: um@drohiczyn.pl Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust.3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Drohiczyn, dnia 26.04.2017r.

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.