Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 23563
W sumie: 337919

News

News zdjęcie id 511

Nabór wniosków w SLGD Tygiel Doliny Bugu

12.04.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 9/2017, NABÓR nr 10/2017 oraz NABÓR nr 11/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej

Oraz

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2: Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;

 • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;

 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

I.Termin składania wniosków:  

Termin, od którego można składać wnioski: od 24 kwietnia 2017 r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 12 maja 2017 r. do godziny 15.30

 

II.Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 1. Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;

 2. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;

 3. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;

 4. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;

 5. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą  w biurze LGD ten wniosek;

 6. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;

 7. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;

 8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;

 9. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV.Formy wsparcia i Finanse – zachowanie dziedzictwa lokalnego:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych;

 • do 95% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: kościoły i inne związki wyznaniowe.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych;

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.216.680,00zł.

 

V. Formy wsparcia i Finanse –  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych;

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 638.500,00 zł.

 

VI.Formy wsparcia i Finanse – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych;

 • 95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

 • Maksymalna wysokość wsparcia: do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych;

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 3.294.820,00 zł.

 

VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:

1)w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,

2)na stronie www.tygieldolinybugu.pl

 

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06,   

e mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

Załączniki:

instrukcja_WOPP_drogi.pdf

instrukcja WOPP infrastruktura.pdf

instrukcja WOPP obiekty zabytkowe.pdf

wniosek infrastruktura WOPP.xlsx

wniosek WOPP drogi.xlsx

wniosek WOPP obiekty zabytkowe.xlsx

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.