Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17156
W sumie: 61819

News

News zdjęcie id 2315

Ogłoszenie

08.09.2022

 

 

 

 

Drohiczyn, dnia 08.09.2022r

RG.6840.3.2022.MK

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1899) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 2213),

 

Burmistrz Drohiczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek 1413/1, 1414/1, 1415/1, 1416/1, 1417/1, 1418/1, 1418/4, 1422/2, 1423/2, 1424/2, 1425/2, 1426/2, 1427/2, 1428/2, 1429/2, 1430/2, 1430/3, 1431, należącej do Gminy Drohiczyn położonej na gruntach miasta Drohiczyn, pow. siemiatycki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość, położona w Drohiczyna, zamieszczona w wykazie RG.6840.3.2022.MK z dnia 05.07.2022r. opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego). Składająca się z:

 1. Działki nr 1431 o pow. 1,0699 ha, w tym: RIVb – 0,1890 ha, RIVa – 0,6101 ha, RIIIb – 0,2708 ha.
 2. Działki nr 1430/2 o pow. 0,4652 ha, w tym: RIVb – 0,1778 ha, RIVa – 0,2874 ha.
 3. Działki nr 1429/2 o pow. 0,1618 ha, w tym: RIVb – 0,0694 ha, RIVa – 0,0924 ha.
 4. Działki nr 1428/2 o pow. 0,2712 ha, w tym: RIVb – 0,1200 ha, RIVa – 0,1512 ha.
 5. Działki nr 1427/2 o pow. 0,2080 ha, w tym: RIVb – 0,0945 ha, RIVa – 0,1135 ha.
 6. Działki nr 1426/2 o pow. 0,1986 ha, w tym: RIVb – 0,0881 ha, RIVa – 0,1105 ha.
 7. Działki nr 1425/2 o pow. 0,2192 ha, w tym: RIVb – 0,1055 ha, RIVa – 0,1137 ha.
 8. Działki nr 1424/2 o pow. 0,6123 ha, w tym: RIVb – 0,3541 ha, RIVa – 0,2582 ha.
 9. Działki nr 1423/2 o pow. 0,2659 ha, w tym: RIVb – 0,1688 ha, RIVa – 0,0971 ha.
 10. Działki nr 1422/2 o pow. 0,1889 ha, w tym: RIVb – 0,1186 ha, RIVa – 0,0703 ha.
 11. Działki nr 1418/1 o pow. 1,9834 ha, w tym: RIVb – 1,3572 ha, RIVa – 0,6262 ha.
 12. Działki nr 1417/1 o pow. 0,3735 ha, w tym: RIVb – 0,1148 ha, RIVa – 0,0808 ha, PsIV – 0,1779 ha.
 13. Działki nr 1416/1 o pow. 0,3679 ha, w tym: RIVb – 0,1266 ha, RIVa – 0,0767 ha, PsIV – 0,1646 ha.
 14. Działki nr 1415/1 o pow. 0,9961 ha, w tym: RIVb – 0,4571 ha, RIVa – 0,1357 ha, PsIV – 0,4033 ha.
 15. Działki nr 1414/1 o pow. 0,3287 ha, w tym: RIVb – 0,1969 ha, RIVa – 0,0242 ha, PsIV – 0,1076 ha.
 16. Działki nr 1413/1 o pow. 0,3824 ha, w tym: RIVb – 0,2277 ha, RIVa – 0,0153 ha, PsIV – 0,1394 ha, dr – 0,0001 ha.
 17. Działki nr 1418/4 o pow. 1,0311 ha, w tym: Ba – 1,0311 ha.
 18. Działki nr 1430/3 o pow. 2,6369 ha, w tym: RIVb – 0,0147 ha, RIVa – 2,3019 ha, RIIIb – 0,3203 ha.

 

            cena wywoławcza nieruchomości netto  - 3 155 000,00 zł

            wadium  -  158 000,00 zł

            minimalne postąpienie, nie mniej niż – 31 550,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie (ul. Kraszewskiego 5, sala w piwnicy) w dniu 21 listopada 2022r. Godzina rozpoczęcia przetargu 1000.

 

Sprzedawana nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Część nieruchomości obciążona jest obowiązująca umową dzierżawy.

Na nieruchomości nie ciążą żadne inne obciążenia i zobowiązania. Nieruchomość ta posiada urządzoną księgę wieczystą nr BI3P/00019620/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drohiczyn nieruchomość przeznaczona jest częściowo pod tereny użytkowane rolniczo a częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.

Przez nieruchomość przechodzi linia wysokiego napięcia 110 kV.

Nieruchomość leży na Terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu.

 

Zwycięzca przetargu zobligowany będzie do uiszczenia należnego podatku VAT obowiązującego w dniu zapłaty należności za nieruchomość (wylicytowana kwota zostanie powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT).

Kupujący ponosi dodatkowo koszty, sporządzenia aktu notarialnego, okazania geodezyjnego granic oraz założenia nowej księgi wieczystej.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w gotówce w podanej wysokości.  Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Drohiczynie nr 22-8092-0001-0031-1672-2000-0040 w BS Siemiatycze o/Drohiczyn najpóźniej do dnia 15.11.2022r.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu procedury przetargowej, a oferentowi, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku gdy zwycięzca przetargu będzie uchylał się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 31 550,00 zł.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ze sobą dowód osobisty i dowód wpłaty wadium oraz wpisać się na listę osób biorących udział w przetargu.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, pokój nr 9, tel. 0-85 6565269 lub centrala 0-85 6565260 w godzinach pracy Urzędu (od 800 do 1530)

 

Zastrzeżenie:

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania niniejszego przetargu z uzasadnionych przyczyn

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.