Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 163
W sumie: 399816

News

News zdjęcie id 2218

DZIAŁANIA POLICJI W PIERWSZEJ POŁOWIE 2022 ROKU

14.03.2022

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 01.02.2022r.  do 31.07.2022r

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 • Nie zachowanie zwykłych i nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt- biegające bez nadzoru psy na terenie Gminy Drohiczyn, przypadki zdarzeń drogowych spowodowanych przez psy zarówno mające właścicieli jak i bezpańskie. Zagrożenie występuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Przyczyna zagrożenia jakim są biegające luzem psy bez nadzoru właściciela jest społeczne przyzwolenie oraz wieloletnie tradycje że wiejskie psy biegają luzem jak i nieświadomość ludzi o konsekwencjach prawnych. Skutkiem takiego postępowania jest nieświadome popełnianie wykroczeń przez mieszkańców na terenie gminy Drohiczyn wynikających z art. 77§1 KW.  Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów od mieszkańców gminy Drohiczyn, rozpoznania dzielnicowego oraz liczne zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa które zostały potwierdzone.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia

 • Dążenie do uświadomienia właścicieli psów o zagrożeniach, jakie mogą spowodować ich zwierzęta oraz wyeliminowanie w/w zjawiska oraz ograniczenie zjawiska bezdomności psów o 80 %w stosunku do lat ubiegłych

 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań

 • nawiązanie współpracy z pracownikiem Urzędu Miasta odpowiedzialnego za program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zamieszczenie informacji na temat działań na stronach internetowych Urzędu miasta oraz KPP Siemiatycze
 • Profilaktyka poprzez przeprowadzenie rozmów z właścicielem psów, opracowanie Karty Zadania Doraźnego
 • Profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami miasta i gminy Drohiczyn mających na celu uświadamianie właścicieli psów o zagrożeniach oraz konsekwencjach prawnych;
 • spotkanie edukacyjne  w Szkołach  na terenie miasta i gminy Drohiczyn
 • opracowanie Karty Zadania Doraźnego, Systematyczne sprawdzanie rejonu służbowego we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, reagowanie na wykroczenia  i stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń
 • Systematyczne sprawdzanie rejonu służbowego we wszystkie dni tygodnia   o różnych porach dnia, reagowanie na wykroczenia i stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń
 • opracowanie Karty Zadania Doraźnego, Systematyczne sprawdzanie rejonu służbowego we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, reagowanie na wykroczenia i stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji działań

 • Lokalne społeczeństwo – informowanie o przypadkach nie przestrzegania przepisów prawa
 • Lekarz weterynarii – dokonywania obowiązkowych szczepień  Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Art. 85 ust. 1a Uchylenie się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Grzywna 20-500zł.
 • Urząd Miasta  –zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych i prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów, odławianie z terenu gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela
 • Szkoły na terenie miasta i gm, Drohiczyn - edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • Informowanie mieszkańców  przez dzielnicowego podczas obchodu
 • Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego przez dzielnicowego podczas spotkań środowiskowych na planowanych spotkaniach KMZB w ramach obchodu rejonu służbowego
 • Informacja  zamieszczona na tablicy ogłoszeń;
 • Informowanie społeczności lokalnej za pomocą informacji zamieszczonych w prasie lokalnej, stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Miasta Drohiczyn
 • Przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z osobami mogącymi naruszać przepisy prawa

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.