Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2852
W sumie: 146657

News

News zdjęcie id 1938

Obwieszczenie

17.02.2021

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA DROHICZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), realizując uchwałę Rady Miejskiej w Drohiczynie Nr XXXV/223/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 01.03.2021r. do 27.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Józefa Ignacego Krasickiego 5, pokój nr 9, w godz.: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27.03.2021 r.  w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie (sala po byłym kinie) o godz. 12.00. 

Zgodnie  z  art. 18 ust. 1  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Drohiczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.04.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mailowy: um@drohiczyn                                                                                              

Drohiczyn, dnia 17.02.2021r.

 Burmistrz Drohiczyna

 

Załączniki do treści

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.