Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3578
W sumie: 403231

News

News zdjęcie id 1548

Ogłoszenie o naborze

08.01.2020

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1. Nazwa i adres jednostki :

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE
17-312 DROHICZYN, UL. WARSZAWSKA 12,

2. Określenie stanowiska pracy

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

3. Wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę na pełen etat lub umowa zlecenie

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności w:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
g) Motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań.
h) Wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego.
i) Podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

5. Wymagania obowiązkowe :


Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna posiadać:
a. Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
b. Wykształcenie przynajmniej średnie oraz co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
c. obywatelstwo polskie.
d. pełną zdolność do czynności prawnych.
e. korzystanie w pełni z praw publicznych.
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
g. niekaralność za przestępstwa umyślne.

6. Wymagania dodatkowe:


a. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
b. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
c. Wysoka kultura osobista
d. Nieposzlakowana opinia
e. Dyspozycyjność
f. Kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, dyskrecja, cierpliwość, empatia i umiejętność pracy z ludźmi, zaangażowanie, asertywność, nastawienie na rozwiązywanie problemów.
g. Przeszkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Wymagane dokumenty:


a. CV ( curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
b. List motywacyjny.
c. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
d. Kopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
e. Inne dokumenty o dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

8. W chwili zatrudnienia wymagane będą :


a. Oświadczenie że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
b. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
c. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:


Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, przy ul. Warszawskiej 12 pok. nr 1
lub. przesłać za pomocą poczty na adres: ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn
lub przesłać skan za pomocą poczty elektronicznej na adres: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl

Termin do którego należy składać dokumenty: 17/01/2020 do godziny 14.00

 

KIEROWNIK MGOPS W DROHICZYNIE

BOŻENA CHRZĄSTOWSKA

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.