Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17145
W sumie: 61808

News

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO

02.11.2015

OBWIESZCZENIE

STAROSTY SIEMIATYCKIEGO

z dnia 30 października 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.),

zawiadamiam

że w dniu 30 października 2015 r. wydana została decyzja Nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie, rozbudowie ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi rozbudowę  i budowę ulic Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej wraz z budową i przebudową chodników i zjazdów, budową ciągu pieszo rowerowego  w ul. Konopnickiej, budową przepustów poprzecznych pod drogą oraz przepustów pod zjazdami, przebudową  istniejącego rowu przydrożnego, budową rowu w ul. Konopnickiej,  budową kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej

na działkach o nr ewid. : 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1775/4, 1773/1, 1773/2, 457, 1774, 460/3, 507/2, 507/3, 508/5, 3005, 1645/3, 1645/5, 1648/1, 1649/3, 1649/5, 1653/10, 1653/16, 1653/12, 1653/14, 1654/17, 1654/19, 458/12, 476/11, 477/8, 477/6, 478/4, 478/6,  479/1, 480/1, 481/1, 484/1, 466/10, 466/8, 1640/9, 1642/3, 1643/3, 1644/3, 1652/10, 1652/12, 1651/10, 1651/16, 1651/12, 1651/18, 507/6, 508/13, 508/11, 459/2, 461/3, 462/3, 463/5, 463/8, 464/3, 465/3, 508/9, 1651/2, 1652/9. w obrębie geodezyjnym Drohiczyn, gmina Drohiczyn, powiat Siemiatycze.

Informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa  Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, pokój 223 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 7.30 – 15.30, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej ,,Głos Siemiatycz",  na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i   Urzędu Gminy Drohiczyn.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Znak sprawy: BS.6740.10.2.15.KJ

Starosta Jan Zalewski

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.