Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 31996
W sumie: 211388

News

News zdjęcie id 1224

Jak połączyć służbę w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej z pracą cywilną?

01.03.2019

Terytorialsi – pożądana grupa na rynku pracy

Na jakie korzyści mogą liczyć pracodawcy zatrudniający Terytorialsów? Szkolenia, zmotywowani do pracy pracownicy, świadczenia pieniężne – czyli jak połączyć służbę w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej z pracą cywilną – z perspektywy pracodawcy i żołnierza OT.

Kto służy w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej?

Podlascy Terytorialsi to głównie ludzie młodzi i w średnim wieku. Prawie 95% żołnierzy OT jest w przedziale wieku od 18 do 45 lat. W szeregach 1PBOT służą pracownicy największych podlaskich firm, nauczyciele, funkcjonariusze Izby Celno-Skarbowej, strażacy-ochotnicy, strażnicy miejscy,  medycy, informatycy, studenci.

W szeregach 1PBOT służy szer. Julita Bujalska, na co dzień Kierownik Działu Personalnego w firmie AC S.A. Z perspektywy żołnierza wymienia cechy charakteru i podejście do zadań, które pożądane są przez pracodawców, a które można wykształcić i rozwinąć w WOT:

Moim zdaniem największą wartością i jednocześnie korzyścią dla pracodawcy z posiadania pracownika będącego żołnierzem OT jest przede wszystkim energia życiowa, którą posiada taka osoba. Człowiek, który pomimo całego tygodnia spędzonego w pracy jest w stanie poświęcać weekendy na szkolenia polegające głównie na wysiłku fizycznym to naprawdę bardzo wartościowy pracownik, który jest wytrzymały oraz zahartowany fizycznie, nie poddaje się zmęczeniu i przede wszystkim jest osobą lubiącą wyzwania oraz mającą w sobie silną potrzebę działania. Moim zdaniem to jest najwyższa wartość dodana. Poza tym ważną cechą, którą wypracowuje wojsko jest punktualność, szacunek do przełożonego oraz przede wszystkim pokora wobec jego poleceń. Takie zachowanie z czasem wyrabia dobre nawyki, które przekładają się na wszystkie dziedziny życia.

W moim przypadku natomiast, wojsko jest idealnym resetem po tygodniu umysłowej pracy i zmęczenia psychicznego. Wysiłek fizyczny regeneruje zmęczenie umysłowe i wyzwala nową energię. Polecam OT wszystkim, którzy czują się wypaleni zawodowo, lub tym, którzy potrzebują nowych wyzwań. Każdy weekend szkoleniowy pozwala totalnie zapomnieć o pracy, przewietrzyć umysł i ze świeżym spojrzeniem na sprawy zawodowe oraz pozytywnym nastawieniem do życia i pracy, rozpocząć kolejny tydzień. Nieocenione są również poligony, które pozwalają pokonywać samego siebie i to wielokrotnie, utwierdzając przy tym w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Takie nastawienie oraz pewność siebie to naprawdę 80% sukcesu na każdym stanowisku pracy.

Wśród pracodawców służba ich pracowników w WOT rodzi pewne pytania, które często wynikają z braku pełnej wiedzy o Formacji.  Liczba żołnierzy OT (obecnie to 18 tysięcy, w tym 15 tys. ochotników) z roku na rok będzie wzrastać, z tej racji bardzo ważne jest zaznajomienie pracodawców z prawami i obowiązkami wynikającymi z zatrudniania Terytorialsów. 

Adam Byglewski Prezes firmy Adampol, który zatrudnia żołnierzy OT 1PBOT, łączenie służby i pracy przez pracowników skomentował:

Chciałbym zauważyć, że firma Adampol zatrudnia przede wszystkim pracowników, którzy wykonują pracę na rzecz usług świadczonych przez naszą spółkę. Nasza działalność od początku istnienia firmy wiąże się z transportem samochodów, a więc naszymi pracownikami są kierowcy, mechanicy, magazynierzy, księgowe, kontrolerzy jakości, brokerzy celni, sprzątaczki, referenci, analitycy, dyspozytorzy, spedytorzy i wszyscy inni, których czynności wchodzą w skład obsługi logistycznej Klientów. Jak Pani wie, logistyka bierze swój początek z wojska, a więc zakładam, że jeśli kogoś pasją jest służba wojskowa, to jest szansa, że taki nasz współpracownik będzie umiał wykorzystać dobre praktyki logistyczne ze służby w pracy. Praktyki, o których mówię, to umiejętność planowania, dokładność, dyscyplina, organizacja czasu. Jeśli nasi pracownicy, będący żołnierzami OT, potrafią pogodzić służbę i są efektywni w pracy, to korzyści są obopólne. Z drugiej strony należy potraktować to jako warunek konieczny. Jeśli służba wojskowa rozwija w kierunku efektywności wykonywania zadań, to godzimy się na to, że nasz pracownik jest nieobecny w firmie więcej niż to wynika z prawa pracy. Istotną kwestią jest czas. Na szczęście nasi pracownicy są dokładni, kreatywni i zdyscyplinowani.

Podstawowe zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

Terytorialsi dbają o bezpieczeństwo rodzin, bliskich i lokalnej społeczności, w tym często zakładów pracy, w których są zatrudnieni. Do podstawowych zdań WOT należy przede wszystkim utrzymanie powszechnej gotowości do obrony Rzeczypospolitej. W przypadku zdarzenia o charakterze kryzysowym, mają aktywnie pomagać ludności  wykorzystując doskonałe rozpoznanie terenu, jakie nabywają podczas szkolenia.

plakat do tekstu o podstawowych zadaniach wojsk obrony terytorialnej

Proces szkolenia żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową

Nowatorski program szkolenia zakłada możliwość połączenia pracy zawodowej ze służbą dla Ojczyzny. Żołnierze szkolą się przez okres 3 lat, aż do osiągnięcia pełnej gotowości bojowej. Szkolenia nie kolidują z pracą Terytorialsów. Odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, w sobotę i niedzielę. Dodatkowo raz w roku  realizowane jest szkolenie 14-dniowe, podczas którego następuje podsumowanie wiedzy i sprawdzenie umiejętności Terytorialsa. Pracodawca ma możliwość zapoznania się z wykazem dni szkoleniowych swojego pracownika, zaplanowanym na cały nadchodzący rok kalendarzowy.  Dodatkowo w przypadku zmiany terminów szkolenia, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę.

plakat do tekstu o procesie szkolenia żołnierzy

Rozwijanie kompetencji miękkich Terytorialsów

Proces szkolenia rozwija cenione na rynku cywilnym tzw. kompetencje miękkie. Pracownicy stają się lepszymi liderami i członkami zespołów. Wśród nabytych podczas szkoleń umiejętności wyróżnić można m.in. zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz adekwatne ocenianie sytuacji. Żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojską cechują również odpowiedzialność oraz zdyscyplinowanie.

plakat do tekstu o rozwijaniu kompetencji miękkich

Kursy dla Terytorialsa. Nowe możliwości – podwójne korzyści

Zarządzanie kompetencjami i potencjałem jest kluczowe w procesie kształtowania żołnierzy. WOT nie nastawiają się jedynie na rozwój kompetencji miękkich - Terytorialsi podczas szkolenia mają możliwość uczestniczenia w profesjonalnych kursach i szkoleniach. Formacja nastawiona jest na rozwój i odpowiednie wykorzystanie „umiejętności podwójnego zastosowania”, które służą pracodawcy, wojsku oraz społeczności lokalnej. Przykładem grupy zawodowej, do której WOT skierowało swoją szczególnie rozbudowaną ofertę, jest personel medyczny, w tym pielęgniarki. Z jednej strony pielęgniarki wnoszą do służby swoje cenne umiejętności i doświadczenie, z drugiej zaś Formacja inwestuje w ich rozwój poprzez ofertę kursów i szkoleń skierowanych bezpośrednio do nich.  Kolejną grupą zawodową, do której skierowana będzie szeroka oferta WOT, są eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

plakat do tekstu o kursach dla terytorialsa

Świadczenia pieniężne na rzecz pracodawcy

Po szkoleniu pozostają umiejętności i wiedza nabyte przez Terytorialsów, jednak wiadomym jest, że w związku z nieobecnością pracownika, pracodawca narażony jest na koszty. Pracodawcy przysługuje rekompensata za wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo Terytorialsa. Wydatki te obejmują m.in. przeszkolenie zastępującego pracownika, opłaty wynikające z badań oraz zapewnienie koniecznych ubezpieczeń. Dodatkowo pracodawca może ubiegać się również o zwrot kosztów odprawy wypłacanej jednorazowo Terytorialsowi będącemu żołnierzem rezerwy w momencie powołania do pełnienia służby.

plakat do tekstu o świadczeniu na rzecz pracodawcy

W WOT budowane są partnerskie relacje z pracodawcami, dlatego też koszyk korzyści finansowych i pozafinansowych dla pracodawców, którzy zatrudniają Terytorialsów, będzie się rozszerzał.  Przed Formacją jest jeszcze szereg wyzwań, szczególnie w sferze legislacyjnej. WOT zależy na wypracowaniu systemu motywacji dla pracodawców zatrudniających Terytorialsów. Z drugiej strony w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, gdzie od lat funkcjonują formacje podobne do WOT, wspieranie wysiłku obronnego przez biznes jest normą, a przedsiębiorcy są z takiej aktywności dumni. WOT chce dążyć do tego by w Polsce było podobnie.

By wypracować najkorzystniejsze rozwiązania potrzebna jest jednak stała wymiana doświadczeń z pracodawcami. W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek sugestii i propozycji rozwiązań pracodawcy mogą je przesyłać na adres dwot.sekretariat@mon.gov.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie terytorialsi.mil.pl.

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.