Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 23745
W sumie: 338101

Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn

Loga unijne i województwa podlaskiego

Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn

 

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 983 964,68 PLN

Dofinansowanie UE: 836 369,97 PLN

Wkład własny: 147 594,71 PLN

Lata realizacji: 2021-2023

Głównym celem projektu „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia 16 osób (16 kobiet) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkujących gminę Drohiczyn oraz gminy ościenne, w okresie do końca czerwca 2023 roku, poprzez utworzenie 16 miejsc opiekuńczych w formie żłobka.

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań:

1. Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w obrębie pomieszczeń przeznaczonych na żłobek, a następnie doposażenie tych pomieszczeń w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zaplanowano również zakup wyposażenia kuchennego.

2. Bieżące funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie obejmuje wydatki związane z prowadzeniem żłobka tj. wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dziećmi oraz osób wchodzących w skład personelu pomocniczego, koszty wyżywienia.

Grupę docelową projektu stanowią osoby pełniące funkcje opiekuńcze dla dzieci do lat 3. Będą to osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia. Przewiduje się, że wsparciem zostanie objętych 16 osób spełniających kryteria grupy docelowej. Ze względu na to, że w głównej mierze to kobiety zajmują się gospodarstwem domowym i dziećmi to właśnie ta grupa zostanie objęta projektem. Przewidziano, że liczba kobiet objętych wsparciem równać się będzie całkowitej liczbie uczestników tj. 16.

Przewidziane efekty projektu wyrażone wskaźnikami są następujące:

1.liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 16 osób,

2. liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 16 szt.

3. liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu: 11 osób,

4. liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub szukają pracy po opuszczeniu programu: 5 osób.

 

 

Umowa nr UDA-RPPD.02.02.00-IP.01-20-0186/20 o dofinansowanie projektu „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn”  o numerze WND-RPPD.02.02.00-IP.01-20-0186/20 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.