Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1785
W sumie: 35013

Harmonogram wywozu śmieci w I kw. 2021r.

Pobierz: Trasa 1, Trasa 2, Trasa 3, Trasa 4, Trasa 5, Trasa 6

Wywóz śmieci styczeń- kwiecień  2021

TRASA 1

TRASA 1: Runice, Wólka Zamkowa, Tonkiele, Chrołowice, Chutkowice, Rotki, Skierwiny, Lisowo, Putkowice Nagórne, Putkowice Nadolne, Minczewo

11.01.21

zmieszane

poniedziałek

18.01.21

plastik + metal

poniedziałek

25.01.21

popiół + BIO

poniedziałek

01.02.21

zmieszane

poniedziałek

15.02.21

plastik + metal

poniedziałek

22.02.21

popiół + BIO

poniedziałek

01.03.21

zmieszane

poniedziałek

15.03.21

plastik + metal

poniedziałek

22.03.21

popiół + BIO

poniedziałek

22.03.21

szkło

poniedziałek

 

TRASA 2

TRASA 2: Wierzchuca, Bużyski, Chechłowo, Arbasy, Ostrożany, Obniże,  Smorczewo, Siekierki, Śledzianów

12.01.21

zmieszane

wtorek

19.01.21

plastik+metal

wtorek

26.01.21

popiół+BIO

wtorek

02.02.21

zmieszane

wtorek

16.02.21

plastik+metal

wtorek

23.02.21

popiół+BIO

wtorek

02.03.21

zmieszane

wtorek

16.03.21

plastik+metal

wtorek

23.03.21

szkło

wtorek

23.03.21

popiół+BIO

wtorek

 

TRASA 3

TRASA 3: Narojki, Miłkowice Maćki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Miłkowice Paszki, Klepacze, Smarklice, Łopusze, Bryki

13.01.21

zmieszane

środa

20.01.21

plastik+metal

środa

27.01.21

popiół+BIO

środa

03.02.21

zmieszane

środa

17.02.21

plastik+metal

środa

24.02.21

popiół+BIO

środa

03.03.21

zmieszane

środa

17.03.21

plastik+metal

środa

24.03.21

szkło

środa

24.03.21

popiół+BIO

środa

 

TRASA 4

TRASA 4: Kłyzówka, Koczery, Sieniewice, Sady, Sytki, Zajęczniki, Bujaki, Lisowo Janówek

14.01.21

zmieszane

czwartek

21.01.21

plastik+metal

czwartek

28.01.21

popiół+BIO

czwartek

04.02.21

zmieszane

czwartek

18.02.21

plastik+metal

czwartek

25.02.21

popiół+BIO

czwartek

04.03.21

zmieszane

czwartek

18.03.21

plastik+metal

czwartek

  25.03.21

szkło

czwartek

25.03.21

popiół+BIO

czwartek

 

Trasa 5

Trasa 5 Drohiczyn ulice: Warszawska, Kopernika, Jędruszuka, 1-go Maja,  3-go Maja, Kasztanowa, Polna, Jaśminowa, Mieszka I, Świętojańska, Ciehanowiecka, Jagiellończyka, Sokołowska, Słoneczna, Witosa, Kotlarska, Łozińskiego, Jana Pawła II, Romanowicza, Dmochowskiego, Różyckiego, Boh. Września, Benedyktyńska, Niez. Żołnierza, Mickiewicza

05.01.21

plastik+metal

wtorek

15.01.21

zmieszane

piątek

15.01.21

popiół + BIO

piątek

28.01.21

plastik+metal

czwartek

29.01.21

popiół + BIO

piątek

08.02.21

plastik+metal

poniedziałek

12.02.21

popiół + BIO

piątek

12.02.21

zmieszane

piątek

25.02.21

plastik+metal

czwartek

26.02.21

popiół + BIO

piątek

26.02.21

zmieszane

piątek

08.03.21

plastik+metal

poniedziałek

12.03.21

zmieszane

piątek

12.03.21

popiół + BIO

piątek

26.03.21 zmieszane piątek

29.03.21

szkło

poniedziałek

30.03.21

plastik+metal

wtorek

30.03.21

popiół + BIO

wtorek

 

TRASA 6

Trasa 6 Drohiczyn ulice: Monterska, W. Polskiego, W.Ks. Witolda, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Pl. Kościuszki, Hołdu Pruskiego, Kluka, Mazowiecka, Kościelna, Farna, Jana z Drohiczyna, Szmita, Al. Jaćwieży, Olimpijska, Konopnickiej, Prusa, Słowackiego, Litewska, Piłsudskiego, Batorego, Kramczewska, Ratuszowa, Targowa, Nadbużańska, Podlaska

05.01.21

plastik+metal

wtorek

08.01.21

zmieszane

piątek

15.01.21

popiół + BIO

piątek

22.01.21

zmieszane

piątek

28.01.21

plastik+metal

czwartek

29.01.21

popiół + BIO

piątek

05.02.21

zmieszane

piątek

08.02.21

plastik+metal

poniedziałek

12.02.21

popiół + BIO

piątek

19.02.21

zmieszane

piątek

25.02.21

plastik+metal

czwartek

26.02.21

popiół + BIO

piątek

05.03.21

zmieszane

piątek

08.03.21

plastik+metal

poniedziałek

12.03.21 popiół + BIO piątek

19.03.21

zmieszane

piątek

29.03.21

szkło

poniedziałek

30.03.21

plastik+metal

wtorek

30.03.21 popiół + BIO wtorek

 

UWAGA!  Odpady wystawiamy przed posesję do godziny 7:30 w dniu odbioru. Popiół i BIO zbierany jest w opakowaniach lub pojemnikach max. 25kg.

Od kolonistów odpady zabierane są na zgłoszenie.

Wszelkie reklamacje związane z odbiorem odpadów (w tym brak odbioru) należy zgłaszać najpóźniej następnego dnia roboczego.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, iż nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (spowodowanej m. in. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dziecka, zgonem itp.) lub zmiany innych zdeklarowanych, w ciągu 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana

 

Szczegółowe informacje dot. Gospodarki odpadami:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Monterska 7 - tel. 85 65 57 039 (odbiór).

Urząd Miejski w Drohiczynie – tel. 85 65 65 271 (płatności i deklaracje).

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje możliwość zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

            Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj.:

 • Kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
 • Kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Kompostownikiem może być pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.

UWAGA!!!

Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,00 zł za mieszkańca na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika spełniającego ww. wymogi i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało fizycznej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Burmistrz Drohiczyna w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Jak prawidłowo kompostować bioodpady:

KOMPOSTOWANIU PODLEGAJĄ BIOODPADY:

 • resztki roślinne z kuchni,
 • fusy z herbaty i kawy,
 • resztki warzyw i owoców,
 • skorupy jajek;
 • trawa z plewienia i koszenia trawy,
 • zeschłe rośliny,
 • poobcinane, rozdrobnione gałęzie,
 • liście z drzew,
 • resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych - w tym ich odchody.

KOMOPSTOWANIU NIE PODLEGAJĄ BIOODPADY:

 • kości i resztek zwierzęcych,
 • tłuszczy;
 • zainfekowanych roślin ogrodowych.

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.