Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6977
W sumie: 16545

GKRPA

 

 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH -

to społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem komisji jest realizacja zadań tej ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowe zadanie komisji, too prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób (źródło: Wikipedia).
 

 


 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drohiczynie działa w składzie: Radosław Konobrocki (przewodniczący), Edyta Markiewicz (zastępca przewodniczącego), Alina Warmińska (sekretarz komisji), ks. dr Piotr Wójcik, ks. Eugeniusz Zabrocki, Helena Stefaniuk, Jan Żeruń, Maria Dzierżanowska (członkowie).

Zarządzenie Burmistrza Drohiczyna w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajduje się TUTAJ.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Drohiczyn. Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, oraz używania innych substancji psychoaktywnych, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Drohiczyn. To również prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Drohiczyn na 2021 r.

 

 

Artykuł 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Na terenie gminy Drohiczyn odstępstwa od od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych zawiera uchwała rady miejskiej z 27 kwietnia 2018 r.

 

 

Z kolei uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Drohiczyn jasno określa, że sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu może odbywać się maksymalnie w 32 punktach, od 4,5% do 18% alkoholu – w 20 punktach, powyżej 18% alkoholu – w 24 punktach.

 

Charakter poradnictwa psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym w Drohiczynie:

a) w zakresie działań profilaktycznych (konsultacje indywidualne i rodzinne, kolportaż materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących uzależnień),

b) w zakresie działań terapeutycznych z zakresu uzależnienia od środków psychoaktywnych (konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie psychologiczne. w zakresie działań readaptacyjnych dla osób, które ukończyły terapię, wsparcie psychologiczne, wspomaganie rozwoju osobistego, pomoc w rozwiązywaniu problemów, pośrednictwo w kontaktach z innymi placówkami),

c) wszystkie działania wymienione powyżej dotyczą różnego typu uzależnień, w tym alkoholizmu, narkomanii i uzależnień krzyżowych.

 

  Terapeuta będzie dyżurować w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie przy ul. Warszawskiej 12, 17-312 Drohiczyn w godz. 8.30-16.30 w dniach:

14 i 28 stycznia 2021 r.

11 i 25 lutego 2021 r.

11 marca 2021 r.

22 kwietnia 2021 r.

6 i 20 maja 2021 r.

10 i 24 czerwca 2021 r.

8 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021 r.

9 i 23 września 2021 r.

7 i 21 października 2021 r.

4 i 18 listopada 2021 r.

9 grudnia 2021 r.

 

 

  WAŻNE -  zainteresowani mieszkańcy Gminy Drohiczyn proszeni są o uzgadnianie wizyt telefonicznie - tel. 85 655 83 23 z osobą odpowiedzialną za obsługę GKRPA w Drohiczynie p. Alina Warmińska (w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

  Wizyty terapeuty są finansowane z budżetu Gminy Drohiczyn w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.

 

W ramach umowy z "F.H.U. White Studio Marek Przewoźny" powstał profesjonalny klip muzyczny, którego celem jest przeciwdziałałanie używkom, alkoholowi, narkotykom i dopalaczom.

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.