Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3396
W sumie: 403049

--

   
 
   Na terenie powiatu siemiatyckiego działają dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
   

 

 

 
 
 
     Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 
     - poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
 
     - o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 
     - o sposobie rozwiązania jej problemu prawnego,
 
     - udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w toczących się postępowaniach sądowo – administracyjnych,
 
     - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.
 
 
 
     Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 
     - podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 
     -  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 
     - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 
 
     Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
 
     -  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie  wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia ,
 
     - która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 
     - która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,
 
     - która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego,
 
     - która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 
 
 
 

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.