Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3390
W sumie: 403043

PSZOK

PSZOK

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

a)         prowadzony jest przez Urząd Miejski w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn.

b)         PSZOK znajduje się na działce oznaczonej nr geod. 1288 przy ul.Wojska Polskiego w Drohiczynie (dawne wysypisko odpadów komunalnych).

PSZOK jest czynny w następujących godzinach:

- w poniedziałek w godz. 8:00 – 15:00,

- w czwartek w godz. 8:00 – 15:00.

- pierwsza i trzecia sobota miesiąca w godz. 8:00 – 15:00

     Punkt selektywnej zbiórki odpadów (dawne wysypisko śmieci przy drodze w kierunku Koczer), przyjmuje:

     - zużyte baterie i akumulatory, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników, które powinny też znajdujących się w punkcie sprzedaży baterii i akumulatorów, dodatkowo zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych na terenie szkół, w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie i w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie,

     - przeterminowane leki,

     - chemikalia oraz zużyte opony,

     - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

    - meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 1 raz w roku oraz na bieżąco w PSZOK,

     - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

     - papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
     - opakowaniowe ze szkła (w tym szkło bezbarwne i kolorowe),
     - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.

 

      W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości uiszczających na rzecz gminy Drohiczyn opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się nieodpłatnie.

     Do PSZOK przyjmowane są wszystkie rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.

      Mieszkaniec gminy Drohiczyn dostarczający odpady do PSZOK powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości potwierdzający miejsce zameldowania, w przypadku braku meldunku - dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (np. umowa najmu lokalu) lub aktualny dowód dokonania opłaty za odbiór odpadów.

 

      Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone.

 

     Odpady zielone przyjmowane są wyłącznie w workach (skoszona trawa, chwasty, liście, kora drzew, drobne lub rozdrobnione gałęzie), gałęzie w wiązkach o długości do 1 metra.

 

     Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) powinny być nieuszkodzone.

 

 

 

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.