Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12317
W sumie: 85011

Zasady odbierania odpadów

Zasady odbierania odpadów

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), oraz uchwałą nr IX/58/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, zmieniają się stawki tejże opłaty.

      Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone na konto Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, na rachunek:

BS Siemiatycze O/Drohiczyn 46 8092 0001 0031 1672 2000 0190

17-312 DROHICZYN

ul. Kraszewskiego 5

 

     Wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Drohiczyn wynosi odpowiednio:

1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 osoba) w wysokości 12,00 zł,

2) od małych gospodarstw domowych (2 osoby) w wysokości 24,00 zł,

3) od średnich gospodarstw domowych (3 osoby) w wysokości 36,00 zł,

4) od dużych gospodarstw domowych (4 osoby) w wysokości 48,00 zł,

5) od bardzo dużych gospodarstw domowych (od 5 osób i więcej) w wysokości 60,00 zł.

     

    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) do 30 marca za pierwszy kwartał;

2) do 30 czerwca za drugi kwartał;

3) do 30 września za trzeci kwartał;

4) do 30 grudnia za czwarty kwartał.

        

     Częstotliwość odbierania odpadów:

1) w zabudowie wielolokalowej:

a) zmieszane odpady komunalne – 1 razy w tygodniu,

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w tygodniu,

- popiół i żużel – 1 raz w tygodniu.

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu na obszarze wiejskim,

b) zmieszane odpady komunalne – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września na obszarze miejskim, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,

c) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 1 raz na kwartał (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w pozostałym okresie 1 raz na kwartał (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- popiół i żużel z palenisk domowych – od 15 września do 15 maja – 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu na terenie miejskim (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- popiół i żużel z palenisk domowych – od 15 września do 15 maja – 1 raz w miesiącu na terenie wiejskim (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie).

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.