Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 728
W sumie: 344639

Zasady odbierania odpadów

Zasady odbierania odpadów

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), oraz uchwałą nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, zmieniają się stawki tejże opłaty.

      Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone na konto Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, na rachunek:

BS Siemiatycze O/Drohiczyn 46 8092 0001 0031 1672 2000 0190

17-312 DROHICZYN

ul. Kraszewskiego 5

     Wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Drohiczyn wynosi 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje stawka podwyższona w wysokości 75,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

     Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, których właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania i odbierania w sposób selektywny w wysokości 5,00 zł od jednego mieszkańca.

    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) do 15 marca za pierwszy kwartał;

2) do 15 czerwca za drugi kwartał;

3) do 15 września za trzeci kwartał;

4) do 15 grudnia za czwarty kwartał.

        

     Częstotliwość odbierania odpadów:

1) w zabudowie wielolokalowej:

a) zmieszane odpady komunalne (resztkowe) - w okresie od kwietnia do października raz na tydzień, a w miesiącach od listopada do marca raz w miesiącu,

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło – raz na kwartał,

- papier i tektura - 2 razy w roku,

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,

- bioodpady - w okresie od kwietnia do października raz na tydzień, a w miesiącach od listopada do marca raz w miesiącu.

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne (resztkowe) -- w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca raz w miesiącu ,

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło - raz na miesiąc (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- papier i tektura - 2 razy w roku (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- bioodpady - w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca raz w miesiącu,

- popiół, żużel  - od 1 października do 30 kwietnia raz na miesiąc (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie).

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.