Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 25385
W sumie: 398609

Archiwum 2011

Projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży.
 

 

Projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży odbywają się we czwartek od godz: 14:00-16:00
 
 

 

 
Wakacyjna Akademia Muzyczna
 

 

Serdecznie zapraszamy na Wakacyjną Akademię Muzyczną ( od 21 lipca).

 

 
Indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie dętym.
 

 

Serdecznie zapraszamy na indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie dętym.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki od godz. 14:00 -16:00.

 

 
 
Uścisk dłoni za wzorowe zachowanie i zapewnienie, że z bajką jeszcze się spotkamy.

 

 
Jedziemy z Teatrem
Dnia 16.X.2011r gościliśmy u siebie grupy teatralne: Coincidentia i neTTheatre, które wystawiły sztukę "Turandot".
 

 

Grupa Coincidentia

www.grupacoincidentia.pl

C o i n c i d e n t i a to zbieg, skrzyżowanie dróg, na którym spotykają się w sposób nieprzypadkowy, choć czasem trudny do wyjaśnienia, fronty kreatywnych idei.

C o i n c i d e n t i a to utopijne dążenie do ocierania się o przestrzenie, w których przenikają się i w harmonijny sposób współistnieją przeciwieństwa.

C o i n c i d e n t i a to łączenie autonomicznych dróg twórczych artystów penetrujących różne przestrzenie życia teatralnego.

G r u p a C o i n c i d e n t i a   to niezależny teatr ożywionej formy, założony we wrześniu 2009 przez Dagmarę Sowę i Pawła Chomczyka. Grupa ma w swoim dorobku sześć spektakli: Murdas. Bajka, Bez Podłogi, Szopka polska, Trzecie Imię Kota, Turandot oraz Krabat.

Nasze dotychczasowe doświadczenia teatralne, związane z szeroko rozumianym teatrem formy (...ożywianych lalek i przedmiotów, ulalkowionych ludzi, ruchomych, efemerycznych obrazów, ról nie chcących trzymać się jednego aktora i aktorów uciekających od jednej roli...), zawsze twórczo mutowały na gruncie pozytywnych konfliktów wynikających ze spotkania z artystami drążącymi różne dyscypliny sztuki: teatr lalek, dramat, wokalistykę, plastykę, muzykę. Bodźce do działania rodziły się na niespodziewanych skrzyżowaniach dróg i prowadziły w przestrzenie zaskakujące. Chętnie korzystaliśmy z tych "impulsywnych przewodników", aby choć przez moment pozostawić poza sobą przeszłość i przyszłość a oddać się temu, w czym mieszka teatr – czasowi teraźniejszemu.

Kontynuujemy zatem Coincidentia - lny, zbieżny i łączący, tryb naszej działalności, wierząc, że będziemy korzystać z impulsów, iskrzeń powstających przy zetknięciu naszych pomysłów z pomysłami osób współtworzących Grupę w kolejnych realizacjach.

neTTheatre

www.nettheatre.pl

Pierwszy na świecie teatr internetowy prezentujący swoje spektakle zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak również wirtualnie, pozwalający widzom współtworzyć ich warstwę dźwiękową i wizualną, eksplorujący sferę interaktywności teatru. Podczas premierowej prezentacji "Odpoczywania" Pawła Passiniego 15 grudnia 2007 w spektaklu udział wzięło 16 tys. internautów z całego świata. Podczas trwającej około dwóch godzin transmisji obraz i dźwięk stereo odbierane były na wszystkich kontynentach, wyznaczając w ten sposób początek nowego etapu w historii teatru. 

neTTheatre to nie tylko nowe, fascynujące terytorium ekspresji, ale także sposób rozumienia teatru jako przestrzeni rzeczywistego spotkania, w ramach którego akt twórczy dokonuje się w pełnej jawności, w czasie rzeczywistym, "na oczach" widza. W tym celu zespół rozwija techniki improwizacji dotyczące zarówno sfery ruchu i gestu, jak również warstwy tekstu. Aktorzy/tancerze często posługują się idiolektami - językami zawierającymi nieistniejące słowa i zwroty - budującymi niepowtarzalną, zaskakującą i równocześnie intymną przestrzeń spektakli. Źródłem i punktem wyjścia choreografii są sekwencje przechowywanych w kulturze ikon i kodów - od kształtu liter hebrajskiego alfabetu ("Sczeźli", "Tehillim/Psalmy") po portrety dzieci Stanisława Wyspiańskiego ("Odpoczywanie"). 

neTTheatre to przede wszystkim próba stworzenia nowego języka artystycznego nawiązującego do współczesnych form komunikowania. Przekaz równoległy, wielopłaszczyznowy, niesformatowany. To również próba zrozumienia kondycji człowieka początku drugiego millenium, świadomie i nieświadomie uwikłanego w gąszcz znaków i komunikatów. Z tego powodu w kolejnych przedsięwzięciach Teatru w Sieci Powiązań pojawiły się najnowsze technologie, po raz pierwszy stosowane na scenie, takie jak: wizualizator ludzkiego głosu, interaktywny wirtualny tancerz, sceniczny edytor tekstu sterowany za pomocą gestu aktora i wiele innych tworzonych specjalnie dla potrzeb sceny zupełnie nowych cyberrealistycznych narzędzi. 

Przedstawieniom towarzyszy grana na żywo muzyka elektro-akustyczna, improwizowana, często wykorzystująca przetworzony głos aktorów. W skład instrumentarium oprócz instrumentów akustycznych wchodzą analogowe i cyfrowe sytnezatory - vocodery, theremin, organy Hammonda, samplery i sequensery, a także pisane dla potrzeb kolejnych wydarzeń aplikacje. 

 

 
W Szkole w Śledzianowie
 

26 października dyrektor Urszula Tomasik czytała bajeczki przedszkolakom i pierwszakom ze Szkoły Podstawowej w Śledzianowie.

 
 
 


Dzieci były bardzo zainteresowane książkami, opowiadały o swoich ulubionych bajeczkach a także chwaliły Rodziców, którzy czytają im książeczki w domach.

 

 
 
 

Po co czytamy dzieciom bajki? Pytamy Rodziców:
żeby wzbogacić ich wiedzę, nauczyć nowych słów, zaszczepić bakcyl czytania. Ale miarą poziomu rozwoju człowieka jest zgodność rozwoju intelektualnego z rozwojem emocjonalnym. Tu dzieci, szczególnie te zdolne, mają często rozdźwięk. Bajki pokazują dziecku, że żyjemy w świecie emocji, uczą nazywania ich i radzenia sobie z nimi. 

 
DROHICZYN CZYTA DZIECIOM
 


19 września w drohiczyńskim przedszkolu z dziećmi spotkała się Pani Teresa Malinowska, Sekretarz Urzędu Miejskiego. W ramach odbywającej się kampanii P. Teresa przeczytała dzieciom swoją ulubioną bajkę z dzieciństwa, a była to bajka "Kot w butach".
 

 
 
 


Dzieci bardzo chętnie wysłuchały czytanej a chwilami wręcz aktorsko przekazywanej treści bajki. Po co czytamy dzieciom? Dla przyjemności. Tak, by pokochały czytanie! 

 
 
 

Podczas spotkania przedszkolaki otrzymały pamiątkowe zakładki i książeczki do malowania z serii zabawa i nauka z ulubionym bohaterem. 

 
Drohiczyn idzie na tańce - zabawa na pożegnanie lata
 

 

 
 
Wakacyjna grupa Akademii Muzycznej

 

 
 
Autorski układ tańca współczesnego

 

 
 
Recital Pauliny Szymańskiej

 

 
WAKACYJNE ZAJĘCIA W MGOK
 

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z tańcem. No cóż: młodość, energia, fajna muzyka...Klaudia spisuje się na medal!!!

 
 
 

 

 
DROHICZYN CZYTA DZIECIOM
 


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie włączył się w obchody Jubileuszu 10-lecia kampanii społecznej "Cała Polska czyta 
dzieciom", w którą zaangażowanych jest już blisko 6400 Koordynatorów i 
Liderów oraz 2600 miejscowości w całym kraju.
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
WAKACYJNY TEATR
 

 

 
 
 

Z maluchami w drohiczyńskim przedszkolu spotkała się dyrektor MGOK Urszula Tomasik i przeczytała dzieciom swoją ulubioną bajkę "Szewczyk Dratewka". Dzieci bardzo spontanicznie reagowały na trudną, jak na 3-4 latki bajkę. Wytrwały do końca a na dodatek zamieniały się w trakcie słuchania w różne postacie z bajki: pszczółki, mrówki czy kaczuszki....

 
 
 

W wakacje można się nudzić, ale nie podczas zajęć teatralno-muzycznych w Ośrodku Kultury. Nasza mała grupka dzieci, rozrosła się do niezłej gromadki. A to za sprawą przebywających na wakacjach w Drohiczynie dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.  

 
 
 

Dzieci pracowały pod okiem doświadczonych instruktorów i na zakończenie warsztatów pokazały widowni drohiczyńskiej zabawne etiudy.

 
 
Teatr cienia.

 

 
 
 

Nasza grupa teatralna zaskoczyła widownię dojrzałością "gry" na scenie trudnych tekstów, przedstawionych w sposób bardzo przystępny dla każdego widza.

 
 
"I co dalej...?" Dalej...pracyjemy!!! Szukamy nowych pomysłów.

 

 
TRZEŹWYM OKIEM PATRZ NA ŚWIAT
praca.1 Anna Pietrasiuk

 

Konkurs rysunkowy - "Trzeźwym okiem patrz na świat".
przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Celem konkursu było preferowanie zdrowego stylu życia, zabawy, pracy i odpoczynku. Konkurs miał formułę otwartą.
 
 

 

 
Projekt "Nasza szansa"
 

 

Informacje o Projekcie:
 
Projekt wpisuje się w cele działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Projekt „Nasza szansa”, realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w terminie 01.04.2011r.-31.08.2011r. i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Skierowany jest do osób starszych, w wieku emerytalnym, zamieszkujących teren miasta i gminy Drogiczyn.
Rekrutacja beneficjentów prowadzona jest przez cały kwiecień 2011r.

W ramach projektu, grupa 40 uczestników (osób starszych: kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia ) wybranych przez komisję rekrutacyjną, przez okres 4 miesięcy, będzie uczestniczyć w teoretyczno-praktycznych zajęciach z obsługi komputera oraz radzenia sobie z komputerowymi trudnościami.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
 
Procedura rekrutacji.

1. Powołany zostanie zespół realizujący projekt, w skład którego wejdą: koordynator projektu oraz specjalista ds. sprawozdawczości oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Zespół przeprowadzi rekrutację beneficjentów.
2. Rekrutacja zostanie ogłoszona w lokalnych mediach, na stronie www.drohiczyn.pl oraz  jako informacja zaprezentowana potencjalnym Beneficjentom Ostatecznym Projektu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego w Biurze Projektu i na stronie www.drohiczyn.pl oraz złożenie go razem z  wymaganym kompletem dokumentów w Biurze Projektu do końca kwietnia 2011 r.:
a) deklaracja uczestnictwa w projekcie;
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na szkolenie z uwagi na wyczerpanie  limitu miejsc, tworzą listę rezerwową.
5. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie telefonicznie, bądź na spotkaniu organizacyjnym.
6. Każdy uczestnik Projektu otrzyma materiały szkoleniowe i informacyjno-promocyjne na rozpoczęcie szkolenia.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całym cyklu szkolenia.
8. Wszyscy beneficjenci uzyskają na zakończenie certyfikat ukończenia szkolenia komputerowego.

Więcej informacji, można uzyskać w Biurze Projektu osobiście lub telefonicznie.

Biuro Projektu znajduje się w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Drohiczynie
przy ul.Kraszewskiego 13;
czynne jest w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 17.00.
Tel.85/6557069,
e-mail: domkultury@drohiczyn.pl

*************************************************************
Poniżej, znajdują się dokumenty do pobrania. Jeżeli program Microsoft Word, generuje błąd podczas otwierania dokumentu z rozszerzeniem .doc , należy pobrać plik alternatywny w formacie programu LibreOffice (OpenOffice).  Program LibreOffice, można za darmo pobrać oraz korzystać np: z tej strony: http://www.libreoffice.org/download

 

 
KONKURSY
Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego Baje. Bajki. Bajeczki.

XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Baje. Bajki. Bajeczki" dla dzieci i młodzieży klas I - VI - eliminacje środowiskowe -odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 29 kwietnia 2011 r.
Celem konkursu jest  szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa oraz wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową  z dziełami o najwyższych walorach artystycznych .

 
 
 

Komisja w składzie:    1. Bożena Maj   –  nauczyciel
                                   2. Elżbieta Szymczuk - bibliotekarka
                                   3. Urszula Tomasik    – Dyrektor MGOK Drohiczyn

przesłuchała 26 uczestników Konkursu w dwóch kategoriach: klasy I-III i Klasy IV-VI i przyznała następujące wyróżnienia:

Kat.I   
           Elżbieta Maćkowiak         - Szkoła Podstawowa w Drohiczynie  

Kat. II  
            Cezary Kłopotowski   -    Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach
            Aleksandra Szumska  -     Szkoła Podstawowa w Drohiczynie.
 

 
 
 

 

 
 
 


Wyróżnieni będą reprezentować Gminę Drohiczyn na Wojewódzkiej Gali Recytatora w Białymstoku. 

 
FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ
Zuzia Jabłońska i Ela Maćkowiak

Grupa muzyczna działająca przy MGOK, 30 kwietnia wzięła udział w przesłuchaniach festiwalowych Diecezjalnego Festiwalu Piosenki "Śpiewajmy Panu"

 
 
CZASAMI 5

Dziewczęta wystąpiły w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Ela i Zuzia przebojowo rozpoczęły przesłuchania śpiewając piosenki: Wszystkie dzieci idą do nieba i Pierwsza kadrowa.
Zespół CZASAMI 5: Paulina Szymańska, Dominika Rećko, Anna Moczulska, Sylwia Jadłowska śpiewały:Żeby Polska była Polską oraz Jestem dzieckiem Boga. 

 
 
Solistka Anna Moczulska

 

 
 
Sylwia Jadłowska

 

 
FINAŁY 
 


W Finałach 7 maja zaśpiewały obydwa zespoły.

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.