Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 51614
W sumie: 170603

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY” 2009

TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

 

REALIZOWANYM PRZEZ  MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

 

W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

 

PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

 

         Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, realizowany przez MGOPS Drohiczyn w terminie 01.01.2009r.-31.12.2009r. skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta i gminy Drohiczyn.

 

            W ramach projektu uczestnicy - grupa młodzieży przez okres dwunastu miesięcy będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.

 

            Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

 

                        W ramach Projektu umożliwiamy udział w:

 

- Dwunastomiesięcznym uczestnictwie w Zajęciach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie

 

W tym:

 

Szkolenia – zdobywanie nowych kompetencji

 

- 32 godz. zajęć  – warsztaty „DJ”

 

- 18 godz. zajęć – warsztaty informatyczno – programistyczne

 

- 17 godz. zajęć – warsztaty wideofilmowania

 

- 35 godz. zajęć -  warsztaty fotograficzne

 

 

 

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

 

- 30 godz. zajęć – warsztaty wokalne

 

- 30 godz. zajęć – warsztaty umuzykalniające

 

- 30 godz. zajęć – warsztaty wędkarskie

 

- 40 godz. zajęć  - warsztaty teatralne

 

- 40 godz. zajęć  – warsztaty dziennikarskie

 

 

Doradztwo specjalistyczne

 

-   6 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

 

            

 

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności.

 

            Każdy uczestnik Projektu otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

 

BIURO PROJEKTU – „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”

 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

UL. WARSZAWSKA 12, 17-312 DROHICZYN      TEL/FAX. 085 655 83 23

 

 
OFERTA PROGRAMOWA PROJEKTU

OFERTA PROGRAMOWA PROJEKTU

 

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

 

REALIZOWANYM PRZEZ 

 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

 

 

 

·       Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.

 

Świetlica zapewnia:

 

- Pomoc w nauce

 

- Organizację czasu wolnego

 

- Rozwijanie zainteresowań

 

- Organizację zajęć edukacyjnych, relaksacyjnych, artystycznych i sportowych

 

Świetlica prowadzi:

 

- Zajęcia socjoterapeutyczne

 

- Oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne

 

- Stałą pracę z rodziną uczestnika zajęć świetlicy

 

Świetlica udziela wsparcia w sytuacja kryzysowych:

 

- szkolnych 

 

- rodzinnych

 

- rówieśniczych 

 

- osobistych

 

 

 

·       Udział w Projekcie 

 

„Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży” realizowanym w 

 

Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej MGOPS DROHICZYN

 

umożliwia uczestnictwo w:

 

- szkoleniu – zdobywania nowych kompetencji – warsztaty „DJ”

 

- szkoleniu – zdobywania nowych kompetencji – warsztaty informatyczno – programistyczne

 

- szkoleniu – zdobywania nowych kompetencji – warsztaty wideofilmowania

 

- szkoleniu – zdobywanie nowych kompetencji – warsztaty fotograficzne

 

- zajęciach – organizacji czasu wolnego – warsztaty wokalne

 

- zajęciach – organizacji czasu wolnego – warsztaty umuzykalniające

 

- zajęciach – organizacji czasu wolnego – warsztaty wędkarskie

 

- zajęciach – organizacji czasu wolnego – warsztaty teatralne

 

- zajęciach  doradztwa zawodowego

 

         

 

·       Każdy uczestnik Projektu otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

 

 

 

·       W Projekcie przewidziano wyjazd integracyjny uczestników projektu, spotkania relaksacyjne studyjne i plenerowe w trakcie trwania zajęć oraz na zakończenie poszczególnych warsztatów i na zakończenie projektu.

 

·       Podczas zajęć zapewnia się posiłki dostosowane do pory dnia i czasu trwania spotkań.

 

 

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

 

 

  

 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W  PROJEKCIE

 

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

 

REALIZOWANYM PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

 

WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

 

PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

 

         Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, realizowany przez MGOPS Drohiczyn w terminie 01.01.2009r.– 31.12.2009r. skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta i gminy Drohiczyn,.

 

            W ramach projektu 50 osobowa grupa młodzieży przez okres dwunastu miesięcy będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy MGOPS Drohiczyn.

 

            Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

 

            Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się na podstawie pisemnego zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisywać będą również rodzice/opiekunowie/. Wyboru uczestników projektu dokona powołany do tego celu zespół.

 

            Zakwalifikowane osoby wezmą udział w:

 

- Dwunastomiesięcznym uczestnictwie w Zajęciach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie

 

W tym:

 

 

 

Szkolenia – zdobywanie nowych kompetencji

 

- 32 godz. zajęć  – warsztaty „DJ”

 

- 18 godz. zajęć – warsztaty informatyczno – programistyczne

 

- 17 godz. zajęć – warsztaty wideofilmowania

 

- 35 godz. zajęć -  warsztaty fotograficzne

 

 

 

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

 

- 30 godz. zajęć – warsztaty wokalne

 

- 30 godz. zajęć – warsztaty umuzykalniające

 

- 30 godz. zajęć – warsztaty wędkarskie

 

- 40 godz. zajęć  - warsztaty teatralne

 

- 40 godz. zajęć  – warsztaty dziennikarskie

 

 

 

Doradztwo specjalistyczne

 

-   6 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

 

 

 

            Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Każdy uczestnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności.

 

Każdy uczestnik Projektu otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

 

 

Regulamin REKRUTACJI I UDZIALU W PROJEKCIE 2009.doc

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2009.doc

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 2009.doc

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.