Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 26362
W sumie: 399586

Słoneczna Gmina Drohiczyn

Projekt "Słoneczna Gmina Drohiczyn"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 

Projekt „Słoneczna Gmina Drohiczyn” polegał na montażu instalacji solarnych z kolektorami płaskimi na 307 budynkach mieszkalnych w 37 miejscowościach i jednym budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Drohiczyn.

 Ogólna liczba budynków przewidzianych do zainstalowania kolektorów słonecznych wynosi 308.

Realizacja projektu przebiegała w trzech zadaniach:

Zadanie 1. Dostawa i montaż 162 zestawów kolektorów słonecznych na budynki mieszkalne do 4 osób

Zadanie 2. Dostawa i montaż 145 zestawów kolektorów słonecznych na budynki mieszkalne zamieszkałe przez 5 osób i więcej

Zadanie 3. Dostawa i montaż jednego zestawu kolektorów słonecznych na budynku użyteczności publicznej

Celem ogólnym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w proekologiczne odnawialne źródła energii zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.

Cele szczegółowe projektu:

• Zwiększenie wykorzystywania energii słonecznej w zakresie wytwarzania energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 307 budynkach mieszkalnych

• Zwiększenie wykorzystywania energii słonecznej w zakresie wytwarzania energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w jednym budynku użyteczności publicznej

• Redukcja emisji szkodliwych gazów cieplarnianych (CO2, CO, SO2, NOx, pyły) do atmosfery poprzez redukcję zanieczyszczeń z źródeł niskiej emisji

• Obniżenie kosztów energii związanych z podgrzewaniem wody użytkowej.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

1. KSI: Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego-308 szt.

2. KSI: Liczba projektów z zakresu ochrony powietrza – 1 szt.

3. KSI: Moc zainstalowana energii cieplnej – 1,29 MW

4. RPO: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych- 1,29 MW

5. Wskaźnik własny: Liczba zakupionych zestawów kolektorów słonecznych – 308 szt.

6. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)- 0 szt.

 

W wyniku projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty - wskaźniki rezultatu:

1. RPO: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych- 1,29 MW

2. Wskaźnik własny: Liczba zainstalowanych zestawów kolektorów słonecznych-308 szt.

3. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: kobiety, mężczyźni- 0 szt.

 

W wyniku inwestycji zostały zainstalowane 308 zestawów kolektorów słonecznych płaskich o łącznej mocy 1,29MW, które wpływają na redukcję emisji lokalnych zanieczyszczeń powietrza (CO2, SO2, NOx, pyły, metale ciężkie) i zmniejszenie przez to strat ekonomicznych (które obecnie tylko po części rekompensowane są poprzez opłaty za emisję) spowodowanych: degradacją ekosystemów leśnych, rolnych i wodnych, przyśpieszoną korozją elementów budowli, maszyn i urządzeń, niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, itp.

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu – 2 642 407,11zł, z czego dofinansowanie z EFRR w wysokości 65% tj.  1 593 833,61 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2012-2014

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.