Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6268
W sumie: 23425

News

News zdjęcie id 816

SLGD Tygiel Doliny Bugu ogłasza nabór wniosków

24.01.2018

Loga

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2018 oraz NABÓR nr 4/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej

Oraz

CEL OGÓLNY 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023r.
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2: Inicjatywa lokalna w społecznościach

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
• budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
• budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

I. Termin składania wniosków.
1. Termin, od którego można składać wnioski: od 06 lutego 2018r. od godziny 7.30
2. Termin, do którego można składać wnioski: do 20 lutego 2018r. do godziny 15.30

II. Miejsce składania wniosków.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ul. Warszawska 51 lok. 7 17-312 Drohiczyn

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie.
1. Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną; 2. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane; 3. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;
4. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
5. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;
6. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
7. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;
9. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

IV. Formy wsparcia i Finanse – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych:
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.
- Maksymalna wysokość wsparcia – do 128.099,64 zł kosztów kwalifikowanych;
- Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 128.099,64 zł.

V. Formy wsparcia i Finanse – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:
• nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych;
• do 95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.
- Wysokość wsparcia operacji wynosi: max 60.000,00 zł;
- Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł.
- Wysokość kosztów kwalifikowalnych dla JSFP wynosi nie więcej niż 60.000,00 zł.
- Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 300.000,00 zł.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn oraz na stronie www.tygieldolinybugu.pl.

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel. 797 091 197, e mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.