Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6245
W sumie: 23402

News

News zdjęcie id 1434

Ogłoszenie

17.09.2019

Ogłoszenie

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), Burmistrz Drohiczyna informuje, że od dnia 6 września 2019 roku obowiązkiem właściciela nieruchomości, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie zbieranie wyłącznie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drohiczyn oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Dlatego też Burmistrz Drohiczyna informuje właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób nieselektywny o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zadeklarowania w niej zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od miesiąca września 2019 roku.

Sposób zbierania i segregowania odpadów podlega kontroli ze strony przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, a w przypadku ujawnienia zbierania ich w sposób nieselektywny, Burmistrz Drohiczyna ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę (w wysokości od dwukrotności do czterokrotności opłaty za odpady segregowane).

Powyższa zmiana ustawy wprowadza również m. in. nowe zapisy w ucpg:

- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

WYJĄTEK: właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą powyższe zobowiązanie z powodu śmierci mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia,

- odpowiedzialność karną za niezłożenie deklaracji: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie, pokój nr 4, tel. 85 65-65-271.

- Deklaracja [PDF]

- Deklaracja [Word]

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.