Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5051
W sumie: 22208

News

News zdjęcie id 1203

Akcja przeciwko spożywaniu alkoholu

07.02.2019

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu wewnątrz budynku przystanku PKS na ul. Plac Kościuszki w Drohiczynie o różnych porach dnia we wszystkie dni tygodnia; palenie papierosów, zaśmiecanie, dewastacja mienia i zakłócanie porządku przez osoby spożywające alkohol. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie negatywnego zjawiska dotyczącego popełnienia wykroczeń przeciwko Ustawie o wychowaniu w trzeźwości, wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej i innych. Dążenie do ograniczenia zjawiska o 80%

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

 • LUTY 2019 – SIERPIEŃ 2019 - Systematyczne sprawdzanie budynku przystanku PKS we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, bezwzględne reagowanie na wykroczenia i stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń; 
 • LUTY 2019 -  Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego odnośnie kontrolowania rejonu objętego zagrożeniem, zamieszczenie informacji na stronach internetowych KPP Siemiatycze i Urzędu Miejskiego w Drohiczynie;
 • MARZEC 2019 – KWIECIEŃ 2019 - Profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami Drohiczyna oraz okolicznych wsi mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz o konsekwencjach nadużywania alkoholu, nawiązanie współpracy z Urzędem Miejskim w Drohiczynie celem oznakowania budynku PKS tabliczkami informacyjnymi;
 • MAJ 2019 - Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego odnośnie kontrolowania rejonu objętego zagrożeniem, nawiązanie współpracy z GKRPA, wspólne kontrole budynku przystanku PKS;
 • CZERWIEC 2019 – SIERPIEŃ 2019 - Nasilenie kontroli miejsca zagrożonego w okresie letnim, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, kierowanie patroli OPI KPP Siemiatycze w celu kontroli miejsca zagrożonego;

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd miejski w Drohiczynie – dążenie do oznakowania budynku przystanku PKS tabliczkami informującymi o zakazie spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drohiczynie – wspólne kontrole okolicznych sklepów oraz miejsca zagrożonego, kierowanie osób nadużywających alkoholu na leczenie odwykowe
 • Lokalne społeczeństwo – informowanie o przypadkach nie przestrzegania przepisów prawa

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań profilaktycznych w ramach obchodu rejonu służbowego
 • Informacja zamieszczona na stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
 • Rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze z osobami popełniającymi wykroczenia.

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.