Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9063
W sumie: 86340

Zasady odbierania odpadów

Zasady odbierania odpadów

 

     W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. zmieniają się zasady odbierania odpadów oraz system pobierania opłat.

      Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone na konto Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, na rachunek:

BS Siemiatycze O/Drohiczyn 56 8092 0001 0031 1672 2000 0010

17-312 DROHICZYN

ul. Kraszewskiego 5

 

     Wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Drohiczyn jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie) i wynosi odpowiednio:

1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 osoba) w wysokości 15,00 zł,

2) od małych gospodarstw domowych (2 osoby) w wysokości 30,00 zł,

3) od średnich gospodarstw domowych (3 osoby) w wysokości 45,00 zł,

4) od dużych gospodarstw domowych (4 osoby) w wysokości 60,00 zł,

5) od bardzo dużych gospodarstw domowych (od 5 osób i więcej) w wysokości 75,00 zł.

      W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 osoba) w wysokości 8,00 zł,

2) od małych gospodarstw domowych (2 osoby) w wysokości 16,00 zł,

3) od średnich gospodarstw domowych (3 osoby) w wysokości 24,00 zł,

4) od dużych gospodarstw domowych (4 osoby) w wysokości 32,00 zł,

5) od bardzo dużych gospodarstw domowych (od 5 osób i wiecej) w wysokości 40,00 zł.

 

    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) do 30 marca za pierwszy kwartał;

2) do 30 czerwca za drugi kwartał;

3) do 30 września za trzeci kwartał;

4) do 30 grudnia za czwarty kwartał.

        

     Częstotliwość odbierania odpadów:

1) w zabudowie wielolokalowej:

a) zmieszane odpady komunalne – 1 razy w tygodniu,

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w tygodniu,

- popiół i żużel – 1 raz w tygodniu.

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu na obszarze wiejskim,

b) zmieszane odpady komunalne – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września na

obszarze miejskim, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,

c) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 1 raz na kwartał (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30

września, w pozostałym okresie 1 raz na kwartał (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- popiół i żużel z palenisk domowych – od 15 września do 15 maja – 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu na terenie miejskim (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- popiół i żużel z palenisk domowych – od 15 września do 15 maja – 1 raz w miesiącu na terenie

wiejskim (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie).

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.